Uit de Spaanse hel ontvlucht!

De ervaringen van een zeeman uit Den Helder bij de Internationale Brigade

Cor Dekker

Editie Rik Vuurmans

‘Zijn epos gaat niet alleen over harde gevechten, maar ook over bevlogen antifascisme, kameraadschap, trouw, carrière maken en mag hier en daar zelfs een tikje ijdel heten.’ – Paul Arnoldussen, Argus jrg 4 nr 87 (29 september 2020).

‘Een aanrader voor wie de jaren 1930 beter wil contextualiseren. Het boek is fraai uitgegeven, de kwaliteit van de illustraties en het drukwerk is uitmuntend.’ – Lode Goukens, Doorbraak (17 oktober 2020).

In 1936 besloot een jonge zeeman uit Den Helder om zich naar Spanje te reizen en zich aan te sluiten bij de Internationale Brigades. Cor Dekker streed daar ruim een jaar tegen de fascistische troepen van generaal Franco. Hij overleefde beschietingen en bombardementen en was getuige van vele gruwelen van de Spaanse Burgeroorlog.

Na zijn terugkeer in 1938 beschreef hij zijn avontuurlijke lotgevallen en gaf deze uit in twee brochures, die hij zelf verkocht, en waarvan slechts één exemplaar bewaard is gebleven. Hij vertelt over zijn ervaringen aan het front, het contact met mede-soldaten en met de Spaanse bevolking. Zijn brochures zijn een van de schaarse bronnen die de ervaringen van een Nederlander in de Internationale Brigade bevat. Cor Dekker had een levendige pen en zijn persoonlijke verhaal geeft kleuring aan het reeds bestaande beeld.

Dit unieke egodocument is in deze heruitgave voorzien van een biografie van Cor Dekker, een inleiding over de Spaanse Burgeroorlog en de Internationale Brigades. Ook is een interview met Dekker opgenomen uit de Heldersche Courant uit 1938.

Drs. Rik Vuurmans is historicus, kenner van de Internationale Brigades en medewerker van de website Spanjestrijders.nl. Hij is medeauteur van De oorlog begon in Spanje. Nederlanders in de Spaanse Burgeroorlog, 1936-1939.

ISBN/EAN: 978-90-826730-8-1
Prijs: € 17,90 (inclusief verzending)

Bestel nu