Revolutie of rimpeling?

De sixties op het Vossius Gymnasium

Rudolf Dekker

Het Vossius Gymnasium ligt in de doorgaans rustige Apollobuurt, maar rond 1965 was dat dicht bij het magisch centrum van Amsterdam. Daar vond een cultuurschok plaats met happenings, demonstraties en experimenteel toneel, begeleid door popmuziek, die veel ouderen schrik aanjoeg. Hoe dat alles doordrong op deze school blijkt uit dit persoonlijke verslag. Of het een revolutie of een rimpeling was, wordt overgelaten aan het oordeel van de lezer.

Verschijnt 1 maart 2024. Het boek kan al besteld worden.

ISBN/EAN: 978-90-8207-7-9
Vormgeving: Karin Kuiper (www.muskunst.nl)
Prijs: € 18,90 (inclusief verzending)

Bestel nu