Plagiaat en nivellering. Nieuwe trends in de geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog