Plagiaat en nivellering

Nieuwe trends in de geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog

Rudolf Dekker

‘Om van te schrikken’ – Nieuwsbrief Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940 –
1945
32 (2020) nr 1.

Aan de hand van concrete voorbeelden worden twee problemen in de Nederlandse geschiedschrijving besproken. Het eerste probleem is plagiaat en andere vormen van wetenschappelijk wangedrag. Het tweede probleem is het vergrijsde beeld van de Tweede Wereldoorlog, waarbij het verschil tussen dader en slachtoffer wordt verkleind of genivelleerd. Het werk van de journalist en historicus Ad van Liempt dient als case study.

ISBN: 978-90-826730-6-7
Prijs 14,95 euro (inclusief verzending)

Bestel nu