Misbruik van het geweten

Laurence Sterne

Vertaald door Piet Verhoeff en met inleidend essay van R.P. Bosch

Je herkent het bij de manipulerende bankier, de zelfgenoegzame vrek en de arrogante libertijn. Maar herken je het ook bij jezelf, het zelfbedrog dat voor een schoon geweten zorgt? Dit is de vraag die Laurence Sterne stelde in zijn preek Misbruik van het geweten. Hij schreef de tekst in 1750 voor een gezelschap van juristen en verwerkte deze later in zijn meesterwerk Tristram Shandy. Beide versies zijn in deze bundel opgenomen. Voltaire citeerde de preek van Sterne uitvoerig in zijn Filosofisch Woordenboek, waarna de tekst een klassieke status kreeg. Friedrich Nietzsche noemde Sterne ‘de onafhankelijkste auteur van alle tijden’. Laurence Sterne verdedigde tijdens zijn leven met scherpe pen het protestantse christendom, maar hij legde ook een grondslag voor scepticisme in de theologie.

Piet Verhoeff studeerde Engelse taal- en letterkunde aan de Universiteit Amsterdam en was hoofddocent Engels aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie Vertalen. Van Laurence Sterne vertaalde hij eerder o.a. Brieven en het dagboek aan Eliza (Athenaeum-Polak & Van Gennep 1993).

R.P. Bosch studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de Universiteit Utrecht op een studie over Laurence Sterne. Literaire bekendheid kreeg hij met 84 Namen – een filosofiegeschiedenis (IJzer 2014), ‘een filmische roman met een wervelend en knap gecomponeerd plot’ (tijdschrift Filosofie 2015).

ISBN/EAN: 978-90-820779-5-7
Prijs: € 13,50 (inclusief verzending)

Bestel nu

Misbruik van het geweten