Egodocumenten van Nederlanders uit de zestiende tot begin negentiende eeuw

Repertorium

Samenstelling: Ruud Lindeman en Yvonne Scherf

Inleiding: Arianne Baggerman en Rudolf Dekker

Redactie: Rudolf Dekker

Dit repertorium bevat een zo volledig mogelijk overzicht van autobiografieën, memoires en dagboeken geschreven door Nederlanders uit de zestiende tot begin negentiende eeuw. Het repertorium kwam tot stand door een landelijk inventarisatieproject, waarbij alle bibliotheken en archieven werden bezocht. Zowel gedrukte egodocumenten als in handschrift overgeleverde teksten zijn opgenomen. Van alle egodocumenten is de inhoud beknopt beschreven. Ook zijn verwijzingen naar tekstedities en literatuur over de teksten opgenomen. De beschrijvingen worden voorafgegaan door een korte biografie van de auteur.

In de inlei­ding worden de voornaamste ontwikkelingen in het autobiografisch schrijven in Nederland gedurende deze eeuwen geschetst. Thema’s die aan de orde komen zijn de toename van het aantal teksten in deze periode en de groeiende populariteit van het genre na circa 1780, de variaties in de vorm van de in handschrift bewaarde teksten, ontwikkelingen in stijl en taalgebruik en de sociale en geografische herkomst van de schrijvers.

ISBN: 978-90-820779-8-8
Prijs: € 17,50 (inclusief verzending)
Price: € 17,50 (shipping included)

Bestel nu / Order now