De Van Breestraat in Amsterdam 1900-2000

Van Mata Hari tot Pistolen Paul

Rudolf Dekker

‘Het boek is zeer prettig geschreven, met veel oog voor detail.’ – Anne Petterson, Historisch Tijdschrift Holland

De Van Breestraat in Amsterdam Oud-Zuid staat bekend als een van de meest geliefde woonstraten in Nederland. Maar dat is niet altijd zo geweest. Rond 1900 werd deze straat in de Concertgebouwbuurt gebouwd voor de bemiddelde burgerij. Maar al twintig jaar later werd ervoor gepleit om de hele buurt af te breken om daarvoor in de plaats moderne huizen te bouwen. Ondertussen werd de bevolking van de straat gevarieerder. Naast bankiers, assuradeurs en industriëlen gingen er ook veel musici en kunstenaars wonen. Sommige bewoners verwierven landelijke of zelfs wereldwijde faam, zoals Mata Hari en Pistolen Paul. De straat gold lang als een katholieke straat, vlakbij de Obrechtkerk, maar ook als een joodse straat, met winkels van koosjere kruideniers. Het was decennialang een straat van kleermakers en textielhandelaren, die plaats maakten voor psychiaters en psychotherapeuten. Rond 1970 waren er hotels, kamerverhuurbedrijven, studentenhuizen, bejaardenhuizen, een gastarbeiderspension, een mensa, een casino, een bordeel en een kraakpand. Maar juist toen de daken begonnen te lekken en de fundamenten gingen verzakken werd de straat opnieuw ontdekt door de bemiddelde bovenlaag voor wie de wijk een eeuw eerder was gebouwd. In de geschiedenis van de straat wordt de hele twintigste eeuw weerspiegeld.

ISBN: 978-90-820779-9-5
Prijs: € 17,50 (inclusief verzending)
Price: € 17,50 (shipping included)

Bestel nu / Order now