De autobiografie van Elisabeth Strouven (1600-1661)

Elisabeth Strouven

Ingeleid en uitgegeven naar het zeventiende-eeuwse handschrift door Florence Koorn

Elisabeth Strouven is een van de slechts vier vrouwen uit de zeventiende eeuw van wie een autobiografie is overgeleverd. Zij werd in 1600 in Maastricht geboren. Ze kreeg onderwijs in lezen en schrijven en leerde Frans. Ze moest al jong helpen in de schoenmakerswinkel van haar vader, maar ging 21 jaar oud zelfstandig wonen en begon een kostschooltje. In 1628 betrok ze met vijf andere devote vrouwen een huis op de Kommel in Maastricht. Deze religieuze vrouwengemeenschap verzorgde zieken en armen, ook lijders aan de pest, die gedurende vele jaren in de stad woedde. Zelfs twee priester stelden zich onder de geestelijke leiding van deze charismatische vrouw. Zij slaagde erin om voor haar gemeenschap de status van zelfstandig klooster te krijgen, de Zusters van Calvariënberg. Haar uitvoerige autobiografie is zeer persoonlijk geschreven, vol details variërend van de betovering van haar moeder tot de verzorging van pestlijders. Florence Koorn bereidde de uitgave van het oudst bewaarde handschrift voor. Deze wordt vooraf gegaan door twee artikelen van haar hand over Elisabeth Strouven en de stichting van haar klooster.

ISBN/EAN: 978-90-831136-2-3
Prijs: € 28,90 (inclusief verzending)

Bestel nu