Constantijn Huygens jr. en de uitvinding van het moderne dagboek

Observaties van een zeventiende-eeuwse wereldbeschouwer

Rudolf Dekker

Derde druk (eerste druk 2013, tweede, herziene druk 2015, derde druk 2022). Vertaling van Family, Culture and Society in the Diary of Constantijn Huygens Jr, Secretary to Stadholder-King William of Orange (Brill 2013)

Constantijn Huygens jr. schreef in de zeventiende eeuw een dagboek dat een gedetailleerd beeld geeft van zijn leven in Nederland en Engeland in de late Gouden Eeuw. Hij was secretaris van stadhouder-koning Willem III. Huygens wist als geen ander wat er omging in de kring van het hof en hij was een ooggetuige van twee oorlogen met Frankrijk. Hij schreef in zijn dagboek ook veel over kunst, boeken en weten¬schappen. De regelmaat van zijn geheime dagboek weerspiegelt een nieuw tijdsbesef en een toenemend individualiteitsbesef. Dit egodocument van Constantijn Huygens jr. is een belangrijke schakel in de ontwikkeling van het dagboek in Europa.

ISBN/EAN: 978-90-820779-0-2
Prijs: € 22,50 (inclusief verzending)

Bestel nu

‘Een onderhoudend en vernieuwend boek’ – Roelof van Gelder, NRC Handelsblad

‘Dekker [weet] de 17de eeuw weer levensecht op te roepen en zo de lezer vele historische sensaties te bezorgen’ – Binne de Haan, Geschiedenis Magazine

Over de Engelse editie:

‘[This book] offers a unique window onto an exotic seventeenth-century world.’ – Matthew Lundin, Journal of Modern History

‘This is an exhilarating book that deserves wide readership’, Kees Boterbloem, The Historian

‘I would recommend [the] book to all historians’, – S. Gylfi Magnússon, Journal of Social History

‘A reference point for anyone concerned with early modern court culture.’ – Stephanie S. Dickey, Historians of Netherlandish Art