Boeken

Boeken kunnen besteld worden door een email te sturen aan info@panchaud.nl met vermelding van uw naam, adres, en titel van het boek. Het boek wordt dan met rekening toegezonden.

Soon! Rudolf Dekker

The road to excellent ruin: Dutch universities, past, present and future

A must read’ – Ewald Engelen (University of Amsterdam)

‘Whoever wants to know what has gone wrong with Dutch universities should read this book’ – Dirk de Hoog (Ad Valvas, VU-University)

‘I would recommend this book to every administrator’ – Hans Renders (VPRO Radio)

Dutch universities are striving towards excellence while their administrators dream of a top-ranking on international listings. Dutch scholars and scientists, on the other hand, foresee that the growing bureaucracy, commercialization and excessive workloads are leading to an abyss. Are we to believe that today’s universities in Holland are comparable to a cookie factory? Are students like shipping containers that should be processed as quickly as possible, as university presidents have declared? In this book Rudolf Dekker links the multifarious problems discussed in the press, varying from cheating academics to incompetent administrators, with more fundamental processes: changes in the way universities are structured, managed and financed, the influence of neo-liberal ideas, the effects of digitization and the development of a new administrative elite in the Netherlands.
Chapters: 1. Introduction 2. Debates 3. Fraudulent research 4. NWO 5. Disciplinary jurisdiction 6. Educational fraud 7. Inspection 8. Administrators 9. Real estate 10. KNAW 11. Status 12 Students 13. Study loans 14. AIO’s 15. Commercialization 16. Branding 17. Privatization 18. Bureaucracy 19. Centralization 20. Internationalization 21. Digitization 22. Litigation 23. Libraries 24.Criticisms 25. The future


ISBN/EAN: 978-90-820779-6-4

Nieuw! Laurence Sterne

Misbruik van het geweten

Misbruik van het gewetenJe herkent het bij de manipulerende bankier, de zelfgenoegzame vrek en de arrogante libertijn. Maar herken je het ook bij jezelf, het zelfbedrog dat voor een schoon geweten zorgt? Dit is de vraag die Laurence Sterne stelde in zijn preek Misbruik van het geweten. Hij schreef de tekst in 1750 voor een gezelschap van juristen en verwerkte deze later in zijn meesterwerk Tristram Shandy. Beide versies zijn in deze bundel opgenomen. Voltaire citeerde de preek van Sterne uitvoerig in zijn Filosofisch Woordenboek, waarna de tekst een klassieke status kreeg. Friedrich Nietzsche noemde Sterne ‘de onafhankelijkste auteur van alle tijden’. Laurence Sterne verdedigde tijdens zijn leven met scherpe pen het protestantse christendom, maar hij legde ook een grondslag voor scepticisme in de theologie.
Misbruik van het geweten is vertaald door Piet Verhoeff, het inleidend essay is geschreven door R.P. Bosch.

Piet Verhoeff studeerde Engelse taal- en letterkunde aan de Universiteit Amsterdam en was hoofddocent Engels aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie Vertalen. Van Laurence Sterne vertaalde hij eerder o.a. Brieven en het dagboek aan Eliza (Athenaeum-Polak & Van Gennep 1993).

R.P. Bosch studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de Universiteit Utrecht op een studie over Laurence Sterne. Literaire bekendheid kreeg hij met 84 Namen – een filosofiegeschiedenis (IJzer 2014), ‘een filmische roman met een wervelend en knap gecomponeerd plot’ (tijdschrift Filosofie 2015).ISBN/EAN: 978-90-820779-5-7
Prijs: 13,50 (inclusief verzendkosten binnen Nederland)

Rudolf Dekker

Het excellentietraject. Discussies over wetenschap, onderwijs en de universiteit

‘Must read voor Maagdenhuisbezetters’ – Ewald Engelen

‘Wie wil weten wat er de afgelopen decennia is misgegaan bij de universiteiten moet Het excellentietraject van Rudolf Dekker lezen’ – Dirk de Hoog, Ad Valvas. Onafhankelijk Magazine van de Vrije Universiteit

‘Ik zou elke bestuurder aanraden om dit boekje te lezen’ – Hans Renders, VPRO OVT (26 april 2015)

”heerlijk cynisch’ ‘ – Digitaal Universiteitsblad
 DUB (Universiteit Utrecht)

‘Dit schotschrift tegen de uiterst kwestieuze cultuuromslag aan de universiteiten […] dient van hand tot hand te worden doorgegeven’ – A. Schipper, NBD Biblion/Picarta

Het excellentietrajectWaar gaat het heen met de Nederlandse universiteiten? Leidt het door de regering uitgezette beleid naar de hoogste regionen van de Shanghai-listing? Of voert het kron­kelpad van de dolgedraaide weten­schap naar een diepe afgrond? Wat hebben fraudes, fusies en flexwerk met elkaar te maken? Zijn univer­siteiten koekjesfa­brieken? En wat doen de toezicht­hou­ders? In Het excellentietraject schetst Rudolf Dekker een indringend beeld van de bestuurscultuur in het hoger onder­wijs en de weerslag daarvan in de praktijk van onderwijs en onderzoek.


Rudolf Dekker is historicus. Hem werd op 11 april spreken over dit boek tijdens het Festival of Science and Humanities in het Maagdenhuis onmogelijk gemaakt. Het boek zelf is nog niet verboden.


ISBN/EAN: 978-90-820779-4-0
Prijs: 15 euro (inclusief verzendkosten binnen Nederland)

Ed. de Nève

Muziek voorop

‘Het boek heeft een onhollandse bekoring van avontuurlijk-meeslepende levensechtheid.’
– Johan Winkler, Het Volk

Muziek voorop!

Muziek voorop speelt tijdens de Eerste Wereldoorlog in Parijs en aan het front. Het boek is de enige Nederlandse anti-oorlogsroman die na de Grote Oorlog verscheen. Ed. de Nève is het pseudoniem van de schrijver en journalist Jean Lenglet (1889-1961). Jean Lenglet had zelf aan de oorlog deelgenomen als vrijwilliger in het Franse Vreemdelingenlegioen. De roman vertelt het verhaal van een pasgetrouwde Franse arbeider, die uitgroeit tot een held, maar in de loopgraven al zijn illusies verliest, terwijl hij ondertussen vervreemd raakt van zijn vrouw, die in Parijs haar eigen weg zoekt. In deze roman uit 1935 heeft Jean Lenglet ook eigen ervaringen verwerkt.

ISBN/EAN: 978-90-820779-2-6
Prijs: 17,50 euro (inclusief verzendkosten binnen Nederland)

Jan Struys

Rampspoedige reizen door Rusland en Perzië in de zeventiende eeuw

Ingeleid en hertaald door Kees Boterbloem

Rampspoedige reizen door Rusland en Perzië in de zeventiende eeuw

De varensgezel en zeilmaker Jan Struys reisde in 1668 naar Rusland om in dienst van de tsaar mee te werken aan de opbouw van een vloot. In plaats daarvan raakten hij en zijn Hollandse metgezellen op drift in een land dat werd geteisterd door oorlog en een opstand van kozakken. Van de jaren die volgden heeft hij verslag gedaan in een boek dat in 1676 verscheen en talloze malen herdrukt en vertaald werd. Tijdens zijn tocht richting Perzië maakte hij dan ook heel wat mee: veldslagen, belegeringen, moorden, martelingen, schipbreuken en aardbevingen. Zelf werd hij onderweg tot slaaf gemaakt en vervolgens vrijgekocht, waarna hij in 1673 terug¬keerde naar Amsterdam. Het verslag van zijn barre tocht is zeldzame beschrijving van het dagelijks leven in Rusland en Perzië in de zeventiende eeuw met observaties over de omgang tussen man en vrouw, rituelen bij huwelijken en begrafenissen en de verhouding tussen de diverse geloofsgroepen.

Kees Boterbloem (University of South Florida) heeft het enerverende verhaal van Jan Struys hertaald en toegelicht.

ISBN/EAN: 978-90-820779-3-3
Prijs: € 19,50 (inclusief verzendkosten binnen Nederland)

Verwondering over mijn gezang. Jan Alensoons muzikale ontmoetingen op zijn reis naar Italië, 1723-1724

verzorgd door Helen Metzelaar

‘levendig Grand Tour-verslag’ – Kasper Jansen, NRC Handelsblad

‘een goudmijn’ – John Besseling, Mededelingen JCW

‘uniek door de vele beschrijvingen van het muziekleven van die tijd’ – D.G. van der Steen, NBD/Biblion

Verwondering over mijn gezang

Jan Alensoon vertrok in 1723 op reis naar Frankrijk en Italië om kennis te maken met de kunst en cultuur van deze landen, en vooral om er veel muziek te horen. Van deze ‘grand tour’ schreef de veertigjarige Leidse burger een uitvoerig verslag, waaruit in deze uitgave de passages over zijn muzikale ontmoe­tingen zijn opgenomen. In Italië ging hij om met de componist Benedet­to Marcello, luisterde hij naar muziek van Tomaso Albinoni, Nicolo Porpora en Geminiano Giacomelli, en hoorde hij de beroemde zangeres Faus­tina Bordi­ni zingen. Hij be­schrijft huiscon­certen in paleizen, maar ook de muziek die op straat werd gemaakt. Hij ging naar uitvoerin­gen in kerken en kloos­ters, maar hij bezocht ook opera’s in theaters met het risico om vanuit de loges bespuwd te worden (zijn advies: zoek een plaats in het midden van de zaal). Verder bekeek hij kerken en kunstverza­melingen en nam hij enthousi­ast deel aan het carna­val van Venet­ië.

Zelf zong hij ook en op tal van huis­concer­ten bracht hij een cantate ten gehore waar iedereen versteld van stond. Zijn muzikale reis­verslag is een unieke bron voor de Europese muziekgeschiedenis. De uitgave is verzorgd en ingeleid door Helen Metzelaar.

ISBN: 978-90-820779-1-9
Prijs: €15 (inclusief verzendkosten binnen Nederland)

Rudolf Dekker

Observaties van een zeventiende-eeuwse wereldbeschouwer

‘Een onderhoudend en vernieuwend boek’ – Roelof van Gelder, NRC Handelsblad

‘Dekker [weet] de 17de eeuw weer levensecht op te roepen en zo de lezer vele historische sensaties te bezorgen’ – Binne de Haan, Geschiedenis Magazine

‘This book should be a reference point for anyone concerned with early modern court culture, and especially with the complex history of cultural exchange between the Netherlands and Britain. It brings Huygens and his thoughts to life with a refreshing directness and immediacy.’ – Stephanie S. Dickey, Queen’s University

Cover van 'Observaties van een zeventiende-eeuwse wereldbeschouwer' door Rudolf DekkerHet dagboek van Constantijn Huygens jr. geeft een bijzonder beeld van het dagelijks leven binnen de Nederlandse elite in de late Gouden Eeuw. Hij noteerde alle roddels die hij als secretaris van stadhouder-koning Willem III aan het hof hoorde, maar hij schreef ook veel over kunst, literatuur en wetenschap. Het dagboek van Huygens weerspiegelt een nieuw besef van tijd en individualiteit en is daarom een belangrijke schakel in de ontwikkeling van het moderne dagboek in Europa.
ISBN: 978-90-820779-0-2
Prijs: €15 (inclusief verzendkosten binnen Nederland)