Amsterdam sloopt

Afbraak in de hoofdstad in de 21ste eeuw

Wouter van Elburg en Hanneke Ronnes

Verhalen over misdadigers vinden in Nederland al eeuwenlang een groot lezerspubliek. Eerst waren dat blauwboekjes, goedkope pamfletten met een blauw kaftje over ‘vreselijke moorden’. Tegenwoordig zijn het bestsellers in hoge oplages. Wat misdadigers zelf in het verleden over hun leven vertelden wordt in dit boek voor het eerst onderzocht. De opkomst van de ‘criminele autobiografie’ hangt samen met de populariteit van genres als de schelmenroman, het roversverhaal en de detectivestory. Pas in de twintigste eeuw gingen misdadigers zelfbewust schrijven over hun leven en hun gevangenistijd. De misdaadjournalistiek die rond 1900 ontstond en de moderne celebrity-cultuur beïnvloedden de manier waarop misdadigers – en meer algemeen wetsovertreders – over zichzelf schreven. Deze ontwikkeling wordt geplaatst tegen de achtergrond van de criminologie vanaf Cesare Lombroso via Wouter Buikhuisen tot en met lopende discussies over misdaad en straf. De nog niet eerder bestudeerde geschiedenis van de criminele autobiografie biedt een dieper inzicht in veranderingen binnen de criminaliteit in Nederland.
De onstuitbare afbraak van monumentale gebouwen en van complete huizenblokken roept steeds meer weerstand op onder Amsterdammers. Vooral de in de decennia rond 1900 gebouwde gordel rond het centrum valt ten prooi aan de slopershamer. Inmiddels is bijna de helft van sommige buurten afgebroken, zoals de Dapperbuurt en de Indische buurt. In dit boek wordt geïnventariseerd wat er verdwenen is in de afgelopen twintig jaar. De afgebroken gebouwen en huizen zijn gedocumenteerd met foto’s en beschrijvingen gebaseerd op archiefonderzoek. Het resultaat is onthutsend, maar nog schokkender is de lijst van wat er nog afgebroken gaat worden in de komende jaren. Hoe lang kan deze stad nog doorgaan met het afbreken van de oorspronkelijke architectuur en van de eigen identiteit? De inventarisatie wordt voorafgegaan door een inleiding, waarin wordt ingegaan op de context, de oorzaken en de gevolgen. 

Hanneke Ronnes is historicus, archeoloog en antropoloog en werkt bij Cultuurwetenschappen en Erfgoedstudies aan de Universiteit van Amsterdam en als bijzonder hoogleraar bij Kunstgeschiedenis en Landschapsgeschiedenis aan de Universiteit Groningen. 

Wouter van Elburg is architectuurhistoricus en schrijft een proefschrift over woonhuistypologie bij de afdeling Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij in dienst als onderzoeker bij Vereniging Hendrick de Keyser

ISBN/EAN: 978-90-831136-3-0
Prijs: € 18,90 (inclusief verzending)
Het boek verschijnt in december en kan nu al besteld worden.

Bestel nu