Amsterdam sloopt

Afbraak in de hoofdstad in de 21ste eeuw

Wouter van Elburg en Hanneke Ronnes

De onstuitbare afbraak van monumentale gebouwen en van complete huizenblokken roept steeds meer weerstand op onder Amsterdammers. Vooral de in de decennia rond 1900 gebouwde gordel rond het centrum valt ten prooi aan de slopershamer. Inmiddels is bijna de helft van sommige buurten afgebroken, zoals de Dapperbuurt en de Indische buurt. In dit boek wordt geïnventariseerd wat er verdwenen is in de afgelopen twintig jaar. De gebouwen en huizen zijn gedocumenteerd met foto’s en beschrijvingen gebaseerd op archiefonderzoek. Het resultaat is onthutsend, maar nog schokkender is de lijst van wat er nog afgebroken gaat worden in de komende jaren. Hoe lang kan deze stad nog doorgaan met het afbreken van de oorspronkelijke architectuur en van de eigen identiteit? De inventarisatie wordt voorafgegaan door een inleiding, waarin wordt ingegaan op de context, de oorzaken en de gevolgen. 

Hanneke Ronnes is historicus, archeoloog en antropoloog en werkt bij Cultuurwetenschappen en Erfgoedstudies aan de Universiteit van Amsterdam en als bijzonder hoogleraar bij Kunstgeschiedenis en Landschapsgeschiedenis aan de Universiteit Groningen. 

Wouter van Elburg is architectuurhistoricus en schrijft een proefschrift over woonhuistypologie bij de afdeling Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij in dienst als onderzoeker bij Vereniging Hendrick de Keyser

ISBN/EAN: 978-90-831136-3-0
Prijs: € 18,90 (inclusief verzending)
H

Bestel nu